logo-big

Akcja edukacyjna Izby Adwokackiej w Warszawie

Adwokaci uczą podstawowych zagadnień prawnych

Do czego powołana została Adwokatura?

Cele i zadania Adwokatury

scales

Udzielanie
pomocy prawnej

scales

Ochrona praw
i wolności obywatelskich

scales

Kształtowanie
i stosowanie prawa

Czy wiesz, że...

Adwokaci uczą podstawowych zagadnień prawnych

4f6dhzfbup

Gdy przegrasz przed wszystkimi instancjami sądów w Polsce, czy to już koniec?

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest europejskim organem sądownictwa międzynarodowego powołany z siedzibą w Strasburgu. Orzeka w sprawach praw człowieka tj. prawa do życia, prawa do rzetelnego procesu sądowego, wolności myśli, sumienia i wyznania, prawa do poszanowania mienia i innych. Prawa ...
Czytaj Dalej
wbwky1fq2i-1

Czy można ponieść odpowiedzialność za komentarz w mediach społecznościowych?

Pamiętajmy, że w mediach społecznościowych nie jesteśmy anonimowi, a za mowę nienawiści tzw. „hejt” możemy ponieść odpowiedzialność cywilną a nawet karną. Sieciowy „hejt”, czyli komentarze negatywne w sposób często nieuzasadniony, a nawet agresywny czy nawołujący do fizycznej przemocy, mogą naruszyć ...
Czytaj Dalej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rękojmia za wady czy gwarancja?

Reklamacja, rękojmia, niezgodność towaru z umową, czy gwarancja. To pojęcia, z którym najczęściej spotykają się konsumenci. Co one jednak tak naprawdę oznaczają? Odpowiedzialność np. sprzedawcy za wadliwy towar w ramach rękojmi, nie pokrywa się z odpowiedzialnością producenta z tytułu gwarancji, ...
Czytaj Dalej
2d6ox7eyal

Czy za przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych zapłacisz mandat?

Przejście dla pieszych oznakowane jest białymi pasami i służy wyłącznie pieszym do przekraczania jezdni. Rowerzysta zgodnie z Prawem o ruchu drogowym zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce przekroczyć jezdnię w tym miejscu ...
Czytaj Dalej
0w15mdl3i7

Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przy budowie wiaty i ogrodzenia?

Prawo budowlane nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia przy budowie wiaty o powierzchni do 50 m2 na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny. Na jednej działce do 1000 m2 można w ten sposób wybudować nawet dwie wiaty ...
Czytaj Dalej
euhwi21qmf

Jak wypowiedzieć umowę z operatorem telefonicznym lub telewizją kablową bez płacenia kar umownych?

Jeśli operator telefoniczny lub twój dostawca telewizji kablowej wysyła do Ciebie informację o zmianie regulaminów, to masz prawo nie przyjąć zmian w regulaminach i bez żadnych konsekwencji możesz wypowiedzieć umowę usług telefonicznych lub telewizji kablowej. Wystarczy napisać oświadczenie o wypowiedzeniu ...
Czytaj Dalej
72v88m4fac

Gdy cena w sklepie na półce lub na wystawie jest niższa niż przy płaceniu za towar?

Ceną za towar jest kwota pieniężna, którą trzeba zapłacić za towar lub usługę. W cenie zawarty jest podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli towary lub usługi podlegają takim obciążeniom. Towary oferowane do sprzedaży oznacza się wywieszkami wskazującymi nazwy handlowe, ceny ...
Czytaj Dalej
zmm1sn4ujq

Prawo do milczenia – kiedy możesz z niego skorzystać?

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 k.p.k.: „Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć”. Prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi ...
Czytaj Dalej
6kzh0ack28

Natrętne i niepożądane SMS-y, wizyty i telefony – co wtedy?

Stalking to nic innego jak prześladowanie lub nękanie. Grozi za to przestępstwo kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadkach kwalifikowanych do lat 10. W art. 190a kodeksu karnego wskazano, że jest to przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka: „kto przez ...
Czytaj Dalej
9i6zohtdup

Co, jeśli sprawca kolizji nie ma ubezpieczenia OC?

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Nie każdy właściciel pojazdu przestrzega jednak przepisów i wielu nie posiada ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wiąże się z nałożeniem kar przez policję oraz opłat przez Ubezpieczeniowy ...
Czytaj Dalej
h2l5v8oukr

Wsiadając do autobusu zawierasz umowę

Umowa przewozu jest umową konsumencką o świadczenie usług i zawierana jest z reguły z chwilą wejścia do autobusu. Jest to umowa grupowa o charakterze kontraktu odpłatnego dwustronnie zobowiązującego (tzw. umowa adhezyjna). Stronami umowy przewozu są pasażer i przewoźnik. W kodeksie ...
Czytaj Dalej
1cb98c9df8

Czy wiesz, czym jest mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania problemów?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora np. adwokata, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Uczestnicy mediacji ...
Czytaj Dalej

Adwokat przydaje się w życiu

Cel akcji

apswz

„Adwokat przydaje się w życiu/Warszawa” to nowy projekt edukacyjny na mapie Warszawy, kierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, którego organizatorem jest Izba Adwokacka w Warszawie.

Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawianie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które młodzież wchodząca w dorosłość może natrafić. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej często ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych i pomaga chronić własne interesy oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej, w szczególności dotyczącej jej dostępności i kosztów.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy warszawskiej Izby prowadzą zajęcia w szkołach na zasadzie pro bono. Lekcje prowadzone są w ramach czterech bloków tematycznych:

  1. Blok karny
  2. Blok cywilny
  3. Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
  4. Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Tematyka zajęć dotyczy nie tylko podstawowych zagadnień prawa karnego, cywilnego czy rodzinnego, ale również dotyka zagadnień biznesowych, którymi coraz częściej młodzież jest zainteresowana.

Pierwszym etapem inicjatywy w 2016 roku był projekt pilotażowy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i w którym wzięło udział 30 szkół. Zgodnie z oczekiwaniami, na przełomie października i listopada 2016 roku ruszy I edycja projektu.

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Przed podjęciem dezycji zapytaj adwokata*

* Gdyż każdy zapis niewłaściwie zrozumiany zagraża twojemu bezpieczeństwu i majątkowi

Dla wielu osób skorzystanie z pomocy adwokata to ostateczność. Myślą one, że pomoc prawna nie jest im potrzebna na co dzień. A przecież niemalże każda dziedzina naszego życia jest regulowana przez przepisy prawne, z których wiele jest często niezrozumiałych, nieczytelnych, niespójnych, a nawet wewnętrznie sprzecznych. W życiu nie wolno kierować się jednak stereotypami. Dlatego przed podjęciem decyzji zapytaj adwokata, który będzie Twoim przewodnikiem w gąszczu przepisów prawnych.

Pomoc adwokata to nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów – to także planowanie i przewidywanie Twoich przyszłych działań, tak by uniknąć komplikacji prawnych, które mogą się zakończyć w sądzie. Pomoc prawna udzielana przez adwokata obejmuje wiele dziedzin, które często się przenikają. To pozwoli odnaleźć się w zawiłościach przepisów prawnych. Adwokat skutecznie poradzi i będzie reprezentować Twoje interesy we wszystkich dziedzinach prawa.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Partnerem strategicznym akcji edukacyjnej "Kierunek Adwokat" są

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

mza