Adwokat przydaje się w życiu

apswz

Jak dołączyć do akcji

Informacja o zgłoszeniach do projektu przesyłana jest drogą mailową do szkół. Zainteresowane szkoły wypełniają deklarację zgłoszeniową i wysyłają je do organizatorów projektu.

Uczestnicy akcji

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS w Warszawie
 2. LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Warszawie
 3. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie
 4. Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie
 5. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie
 6. Zespół Szkół nr 22, LXXXIII im. E. Konopczyńskiego
 7. Prywatne Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek ul. Krasińskiego 31, 01-784 Warszawa
 8. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Kuronia ul. Złota 58, 00-821 Warszawa
 9. LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej;
 10. Liceum Ogólnokształcące nr LXIII im. L. Kossutha
 11. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
 12. Technikum Ogrodnicze w ZS nr 39 w Warszawie
 13. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
 14. Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 15. LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. J.Jasińskiego w Warszawie
 16. Zespól Szkół im. Piotra Wysockiego, Technikum nr. 11
 17. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
 18. LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego
 19. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
 20. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie
 21. Zespół Szkół Fototechnicznych
 22. XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie
 23. III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
 24. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
 25. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 26. XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego 2 klasy
 27. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 1 klasa
 28. Zespól Szkół im. Piotra Wysockiego 1 klasa
 29. Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
 30. Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego 2 klasy

Galeria

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Partnerem projektu jest M.St. Warszawa oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Partnerem strategicznym akcji edukacyjnej "Kierunek Adwokat" są

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

mza