h2l5v8oukr

Wsiadając do autobusu zawierasz umowę

Umowa przewozu jest umową konsumencką o świadczenie usług i zawierana jest z reguły z chwilą wejścia do autobusu. Jest to umowa grupowa o charakterze kontraktu odpłatnego dwustronnie zobowiązującego (tzw. umowa adhezyjna). Stronami umowy przewozu są pasażer i przewoźnik. W kodeksie cywilnym wyróżnia się przewóz osób oraz przewóz rzeczy.

Zgodnie z treścią art. 776 kodeksu cywilnego w przypadku przewozu osób przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. Przewoźnik odpowiada także za bagaż przewożony przez podróżnego oraz za szkody, które wynikają z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Roszczenia z umowy przewozu przedawniają się po upływie roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym miał być wykonany.

W ramach umowy przewozu:

  • pasażer ma obowiązek zakupu (oraz ew. skasowania) biletu, co pozwala mu na podróżowanie po określonej trasie i w określonym czasie,
  • przewoźnik ma obowiązek zapewnienie bezpiecznego i wygodnego przejazdu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za kierowcę, ma prawo wezwać policję lub straż miejską, usunąć osobę/pasażera ze środka transportu, a nawet skierować środek transportu na posterunek policji.

Podstawowym zobowiązaniem przewoźnika jest transport osób na określonej trasie. Warto przy tym pamiętać, że korzystanie z biletów czasowych w środkach transportu nie oznacza, że pasażer ma prawo przebywać w środku transportu przez określony na bilecie czas np. 40 minut, ale ma prawo korzystać ze środka transportu na danym odcinku trasy przez taki czas, na jaki planowany jest przez przewoźnika czas przejazdu, co oznacza, że w przypadku korków lub opóźnień z winy przewoźnika pasażer może pozostać w środku transportu tak długo jak w rozkładzie jazdy przewidziany jest przejazd z punktu A do punktu B, jeżeli pasażer ma wykupiony na ten czas bilet. Jeśli trasa według rozkładu powinna zająć 40 minut to przewoźnik ma obowiązek zapewnić nam dojazd do miejsca docelowego nawet, jeżeli w wyniku korków przejazd będzie trwał 60 minut.