9i6zohtdup

Co, jeśli sprawca kolizji nie ma ubezpieczenia OC?

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Nie każdy właściciel pojazdu przestrzega jednak przepisów i wielu nie posiada ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wiąże się z nałożeniem kar przez policję oraz opłat przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co jednak, gdy dojdzie do stłuczki z winy kierowcy jeżdżącego bez ubezpieczenia OC? Sprawą zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zastąpi ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacji szkody. O odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można ubiegać się w następujących okolicznościach:

  • do zdarzenia doszło na terytorium Polski,
  • sprawca kolizji lub wypadku nie posiada ubezpieczenia OC, ale posiadamy jego dane osobiste i teleadresowe (w takim przypadku możemy domagać się odszkodowania za uszkodzenie mienia i uszczerbek na zdrowiu),
  • sprawca kolizji lub wypadku nie jest nam znany, ale okoliczności zdarzenia potwierdzają, że doszło do niego wskutek udziału pojazdu mechanicznego (wtedy można domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, a za uszkodzenie mienia tylko, gdy jakiś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia był dłuższy niż 14 dni),
  • poszkodowany nie posiada ubezpieczenia Auto Casco albo AC nie jest w stanie pokryć wszystkich strat

Zgłoszenie szkody należy złożyć do dowolnego ubezpieczyciela, który przekaże sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Trzeba spisać oświadczenie o zdarzeniu i złożyć oświadczenie sprawcy o braku polisy OC.

Należy przygotować także takie dokumenty jak:

  • wskazane wyżej oświadczenia,
  • dowód rejestracyjny,
  • własne ubezpieczenie OC,
  • oświadczenie o braku ubezpieczenia AC,
  • rachunki, faktury, kosztorysy, zaświadczenia, dokumentację medyczną itd.

Pamiętaj też, że jeśli poruszasz się po drodze pojazdem bez wykupionej ważnej polisy OC, w razie spowodowania kolizji lub wypadku drogowego, będziesz zobowiązany zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które zostało wypłacone poszkodowanym (tzw. regres ubezpieczeniowy).