1cb98c9df8

Czy wiesz, czym jest mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania problemów?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora np. adwokata, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Warto wspomnieć, że od 2011 r. istnieje powołane przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Centrum Mediacyjne. W ramach tej instytucji doświadczeni adwokaci pełnią funkcje mediatorów w różnych postępowaniach (cywilnych, karnych, ubezpieczeniowych).

Link: http://centrummediacji.nra.pl/