0du466l58g

Czy wiesz, że darowiznę można odwołać?

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego przestępstwa, nie udzielił pomocy w trudnej sytuacji, przy czym musi ona mieć miejsce po zawarciu umowy darowizny. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności musi być bardzo mocno uzasadnione. Jest to czynność nadzwyczajna.

Należy pamiętać, że:

  • czyn lub zaniechanie będący przejawem rażącej niewdzięczności musi być wymierzony bezpośrednio, lub pośrednio w darczyńcę,
  • zarówno działanie, jak i zaniechanie musi być rażącym naruszeniem norm społecznych i rodzinnych, m.in.  przemoc fizyczna (np. pobicie), znęcanie się, nieudzielenie pomocy, mimo oczywistych możliwości,  nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego mimo oczywistych możliwości, zaniedbanie, w przypadku osoby nieporadnej (np. schorowanej), przemoc psychiczna, poważne pomówienie – np. złożenie fałszywego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, publiczne, lżenie, oszustwo (na dużą skalę), kradzież.