4f6dhzfbup

Gdy przegrasz przed wszystkimi instancjami sądów w Polsce, czy to już koniec?

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest europejskim organem sądownictwa międzynarodowego powołany z siedzibą w Strasburgu. Orzeka w sprawach praw człowieka tj. prawa do życia, prawa do rzetelnego procesu sądowego, wolności myśli, sumienia i wyznania, prawa do poszanowania mienia i innych.

Prawa człowieka, jako jedna z najważniejszych idei we współczesnych stosunkach międzynarodowych, znajdują szczególne miejsce w polskim systemie prawnym.  Możesz wnieść skargę do Trybunału, jeżeli uznasz, że osobiście i bezpośrednio zostałeś́ ofiarą naruszenia praw i gwarancji zawartych w Konwencji Praw Człowieka lub jej protokołach. Naruszenie to musi być́ popełnione przez jedno z Państw, które zobowiązało się̨ przestrzegać́ praw zawartych w Konwencji. Nim jednak wniesiesz skargę, pamiętaj, aby została wyczerpana procedura sądowa lub sądowo administracyjna przed Państwem, gdzie prowadzisz spór (razem z dostępnymi środkami odwoławczymi) Dopiero ostateczne zakończenie sprawy uprawnia Cię do skierowania sprawy do Trybunału.

Trybunał nie jest dodatkową instancją odwoławczą od np. wyroków polskich sądów, nie może ich zmieniać lub uchylać. Trybunał nie zajmuje się skargami na działania osób prywatnych, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni czy fundacji, o ile nie wykonują one zadań zleconych przez administrację państwową. Naruszenie praw określonych w konwencji musi dotyczyć strony bezpośrednio i osobiście. Nie znaczy to jednak, że sam skarżący musi być koniecznie osobą fizyczną, skargę może też złożyć np. osoba prawna – przedsiębiorstwo czy stowarzyszenie.

Termin do złożenia skargi to 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi.