72v88m4fac

Gdy cena w sklepie na półce lub na wystawie jest niższa niż przy płaceniu za towar?

Ceną za towar jest kwota pieniężna, którą trzeba zapłacić za towar lub usługę. W cenie zawarty jest podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli towary lub usługi podlegają takim obciążeniom.

Towary oferowane do sprzedaży oznacza się wywieszkami wskazującymi nazwy handlowe, ceny oraz oznaczenie miar, nazwę producenta i inne oznaczenia identyfikacyjne towaru. Jeżeli na wystawie, w witrynie, na wywieszce na półce, na naklejce na towarze oznaczona jest konkretna, to oznacza, że sprzedawca poinformował nas o cenie, jaką jesteśmy zobowiązani zapłacić za dany towar. Jeżeli cena w kasie okazuje się być wyższa od ceny na wywieszce, to jesteśmy zobowiązani zapłacić tylko cenę niższą (z wystawy)