euhwi21qmf

Jak wypowiedzieć umowę z operatorem telefonicznym lub telewizją kablową bez płacenia kar umownych?

Jeśli operator telefoniczny lub twój dostawca telewizji kablowej wysyła do Ciebie informację o zmianie regulaminów, to masz prawo nie przyjąć zmian w regulaminach i bez żadnych konsekwencji możesz wypowiedzieć umowę usług telefonicznych lub telewizji kablowej.

Wystarczy napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z uwagi na zmiany w regulaminie dostawy usług i wysłać do operatora lub dostawcy usług w terminie przed wejściem w życie nowych regulaminów. W takim wypadku nie zapłacisz kar umownych.