2d6ox7eyal

Czy za przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych zapłacisz mandat?

Przejście dla pieszych oznakowane jest białymi pasami i służy wyłącznie pieszym do przekraczania jezdni. Rowerzysta zgodnie z Prawem o ruchu drogowym zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce przekroczyć jezdnię w tym miejscu. Zabronione jest przejeżdżanie rowerem po pasach dla pieszych, a zgodnie z taryfikatorem mandatów karnych: „jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż silnikowy – 100 zł”.

Może się zdarzyć, że policja ukarze rowerzystę nawet karą grzywny do 3 tys. zł jeżeli rowerzysta naruszy przepisy bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń.

Rowerzysta może przejechać przez jezdnię wzdłuż pasów dla pieszych, wyłącznie, gdy wyznaczony został przejazd rowerowy.