3oexfdxo6k-1

Czy możesz przeznaczyć konkretne rzeczy w testamencie osobom niespokrewnionym?

Tak. Zapis windykacyjny w testamencie oznacza, że konkretne rzeczy może przeznaczyć wybranym przez siebie osobom nawet, jeśli nie są z Tobą spokrewnione. To oznacza, że możesz zapisać samochód koledze, a mieszkanie przyjaciółce. Wystarczy, aby zapis windykacyjny znalazł się w testamencie sporządzonym przez notariusza tj. w postaci aktu notarialnego.

Według art. 9811 § 1 kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona, co do tożsamości,

2) zbywalne prawo majątkowe,

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Podstawowym warunkiem skuteczności zapisu windykacyjnego jest sporządzenie testamentu z takim zapisem w formie aktu notarialnego. Ale warto pamiętać, że zapis windykacyjny nie niweczy prawa do zachowku osób najbliższych spadkodawcy.

W przypadku dokonywania zapisu windykacyjnego warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem, aby zagwarantować skuteczność dokonywanej czynności.

Zapisobiorcy muszą jednak pamiętać, że także ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe, chyba, że odrzucą spadek. Do momentu działu spadku odpowiadają solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami, ale proporcjonalnie do wartości otrzymanego mienia.

Zapisobiorca może wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Wystarczy złożyć wniosek lub udać się do notariusza po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba, że wszyscy spadkobiercy zajęli stanowisko w przedmiocie nabycia lub odrzucenia spadku.