df3uzhybmh

Czy wiesz, jakie masz prawa, kiedy opóźniono lub odwołany Ci lot?

Jeżeli odwołano Twój lot, odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu albo Twój lot jest opóźniony o ponad 3 godziny na lotnisku docelowym, a wylatujesz z lotniska w Unii Europejskiej lub przylatujesz na teren Unii Europejskiej samolotem przewoźnika z UE lub z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii musisz pamiętać, że przewoźnik lotniczy ma obowiązek spełnić Twoje roszczenia.

Jeżeli odmówiono Ci wejścia na pokład albo Twój lot został odwołany, to przewoźnik lotniczy musi zorganizować Ci podróż do miejsca docelowego innym, ale porównywalnym środkiem transportu, albo zwrócić Ci koszty biletu lub czasami zapewnić Ci bezpłatny transport do lotniska, z którego startowałeś.

Jeśli Twój lot opóźnia się ponad 5 godzin, to możesz domagać się zwrotu pieniędzy.

Pamiętaj! Linie lotnicze muszą informować Cię o Twoich prawach, o przyczynach opóźnienia ponad 2 godziny (lub 4 godziny, gdy lecisz na trasie ponad 3 500 km) oraz o przyczynach odwołania lotu lub odmowy wpuszczenia Cię na pokład samolotu.

W sytuacji, gdy odmówiono Ci przyjęcia na pokład, odwołano Twój lot lub Twój lot trwał ponad 3 godziny niż planowano do miejsca docelowego wskazanego na bilecie możesz domagać się odszkodowania od przewoźnika w wysokości (w zależności od długości lotu):

Lot w obrębie UE

  • 1 500 km lub mniej – 250 EUR
  • ponad 1 500 km – 400 EUR

Lot między lotniskiem w UE a lotniskiem poza UE:

  • 1 500 km lub mniej – 250 EUR
  • 1 500 – 3 500 km – 400 EUR
  • ponad 3 500 km – 600 EUR

Przewoźnik może wypłacić Ci 50% ww. odszkodowania jeśli zaproponuje Ci alternatywny lot w podobnym terminie.

Pamiętaj! Nie dostaniesz odszkodowania, gdy lot odwołano z powodu złych warunków pogodowych (lub innych podobnych wyjątkowych okoliczności), poinformowano Cię odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed datą lotu albo zaproponowano Ci inny lot na tej samej trasie w podobnym terminie. W takim przypadku przewoźnik musi zaproponować Ci zwrot kosztów biletu, zapewnienie dotarcia do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym terminie lub zmianie rezerwacji na dowolny wskazany przez Ciebie termin.

Wystarczy, że wyślesz do linii lotniczej formularz skargi a w przypadku braku reakcji ze strony linii lotniczych kierujesz skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub innego podobnego urzędu na terenie kraju, w którym miał miejsce incydent.